Toegankelijkheid

     Wonen in Duitsland

Introductie

De briefing 'Wonen in Duitsland' is gemaakt door voormalig CGPA Duitsland secretaris Roy Meijderts, en bedoeld voor toekomstige FLO-ers en andere dienstverlaters die in Duitsland willen blijven wonen - emigreren naar Duitsland dus!

De briefing geeft een breed overzicht van zaken die daarbij van belang (kunnen) zijn. Uiteraard ontbreekt bij deze PDF aanvullende tekst. Voor vragen over de briefing kunt u zich daarom wenden tot Roy Meijnderts zelf, of andere leden van het CGPA Duitsland bestuur.

Voorlichtingsavond of middag

Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk om een voorlichtingsmiddag/avond te organiseren, zoals de CGPA Duitsland dit al enige malen met succes en met grote belangstelling heeft georganiseerd, waarbij deze briefing de 'rode draad' vormt.
DMCA.com Protection Status
Copyright ©CGPA Duitsland 2020. All rights reserved.

Logo Trustpilot

"Actief voor Postactieven!"

DMCA.com Protection Status
Copyright © CGPA Duitsland. All rights reserved.

 Logo Trustpilot
"Actief voor Postactieven!"