Toegankelijkheid

Skip to main content

Rookmelder

 

Verzekeringsmaatschappijen zijn vaak erg creatief in het bedenken van redenen om bij schade niet uit te keren. Het lijkt erop, dat zij in het geval van brandverzekering hierin door de wetgever worden gesteund. Het niet voldoen aan de bepalingen omtrent de rookmelderrookmelder brengt uw verzekeringsdekking in gevaar. Wat is er aan de hand? Vanaf juli j.l. is het hebben van minsten 1 rookmelder in alle Duitse huizen verplicht. Niet alleen het hebben van zo'n ding is verplicht, ook het regelmatig onderhouden en controleren ervan en het bijhouden daarvan in een logboek (klinkt dit bekend?) is aan te bevelen. Hoewel het allemaal wat bureaucratisch aandoet is het de moeite waard, kennis te nemen van de regels op dit gebied. Het naleven ervan is van belang, zowel voor het voorkómen van brand als voor het claimen van een verzekeringsuitkering voor het geval dit niet is gelukt. Zie (onder meer): Rookmelder en de flyer (pdf) op deze website. Tip: bewaar het logboek in een brandkast of in de cloud.

  • Laatste update op .
  • Hits: 8101