Toegankelijkheid

Skip to main content

Postactief - Registratie & Aanvraag Pas

LET OP!

De postactievenpas is geen toegangspas voor een Defensieterrein. Daarvoor heeft u binnen Nederland een geldig legitimatiebewijs nodig (voor de vliegbasis Ramstein geldt uitsluitend een USAFE 'Retiree' toegangspas).

In combinatie met de postactievenpas ontvangt de oudgediende een bezoekerskaart. Met deze kaart krijgt de bezoeker toegang tot algemene ruimtes op de Defensielocatie, zoals bedrijfskan-tines en sportaccommodaties.

Defensiepas Type 3 Postactief

Naast de gewone Postactievenpas is er een speciale pas voor Postactieven die regelmatig een defensie locatie willen/moeten bezoeken. Het betreft de (blauwe) type 3 Toegangspas. Op vertoon van deze pas kunt u een defensie-onderdeel naar keuze betreden.

U moet dan wel kunnen aantonen dat u dat onderdeel frequent (minimaal 4x per maand) bezoekt!

Indien u verdere informatie  wenst kunt u die bij ons opvragen.

Postactieven en veteranen

Postactieven zijn geen veteranen. Veteranen zijn Nederlandse militairen die Nederland dienden in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare omstandigheden, zoals vredesmissies. Zie hiervoor onze webpagina Veteranen Informatie.

U bent postactief...

....op het moment dat u Defensie verlaat! Dat kan als militair of burger zijn. U dient vervolgens nog wèl aan een aantal voorwaarden te voldoen. De regeling geldt voor:

  • oud-medewerkers die ten minste 6 jaar in vaste dienst werkten bij Defensie

  • militairen van wie de actieve dienst is beëindigd wegens functioneel leeftijdsontslag en nooit onder oorlogsomstandigheden of vergelijkbare omstandigheden hebben gediend (U bent dus géén Veteraan)

  • burgers van wie de actieve dienst is beëindigd wegens pensioen of vervroegde uittreding.


U wilt zich registreren en een Postactievenpas aanvragen - wat moet u doen?


1. Download eerst de volgende formulieren:

2. Vul de formulieren in - dit kan het beste op uw computer - print ze daarna uit en zend beide formulieren naar het voor u betreffende Defensie onderdeel. Voor CLSK is dat:

   COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN
   CLSK kabinet/Postactieven
   Antwoordnummer  12013
   4800 VD Breda
   Nederland

LET OP:

  • U dient voor de aanvraag Postactievenpas een Pasfoto bij te voegen!
  • Eventuele andere bijlagen dienen duidelijk leesbare kopieën te zijn en geen printscreens of foto's. Dit is een eis van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) van Defensie.

In geval van vragen kunt u bellen met +31-(0)76-5447134.

Meer informatie treft u aan op de Postactieven pagina's van de site van het Ministerie van Defensie.

(Bron: www.mindef.nl - stand juni 2020)