Lid worden?

cgpa logo newHieronder kunt u zich opgeven!

Het is weliswaar een uitgebreid formulier, maar de informatie is bijvoorbeeld noodzakelijk voor een goed verloop van onze activiteiten. Zo geeft uw mobiele telefoonnummer ons de mogelijkheid u bij 'last minute' wijzigingen van een evenement nog tijdig te kunnen inlichten. Zo kunnen in overeenstemming met onze doelstelling andere leden uw contactinformatie vinden, of u kunt zelf met andere leden in contact komen voor hulp, informatie of gewoon een leuk uitje!

Na controle van uw gegevens, en goedkeuring daarvan, ontvangt u verdere informatie van het secretariaat, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord voor het beschermde gedeelte van deze website.

Contributie.

U ontvangt later een verzoek van de Penningmeester voor de Contributie (zie Huishoudelijk Reglement (HR), artikel 8.4 e.v.). Deze bedraagt momenteel (stand 01 juni 2020) €10 per jaar per lid. In het eerste jaar wordt een éénmalig inschrijfgeld gevraagd van €10 per lid. 

Aangezien de bijdragen van defensie worden 'uitgesmeerd' over een aantal grotere evenementen, krijgt u daar €5 tot €10 p.p. subsidie. Dus bij deelname aan één of twee evenementen heeft u uw contributie er alweer uit!

Belangrijk!

Waarom wij al deze gegevens nodig hebben en hoe wij er mee om gaan staat in onze Privacy Policy - lees deze dus goed door alvorens u op te geven voor de CGPA Duitsland.

Met het aanvinken van de laatste twee vragen ('Ik en mijn evt. partner onderschrijven... etc.) geeft u aan zich accoord te verklaren met de repectievelijke inhoud daarvan! Zonder dit accoord kunt u het formulier niet verzenden en geen lid worden. Wij wijzen U in dit verband in het bijzonder (maar niet uitsluitend!) op Artikel 6 ('Rechten en Plichten van de leden') en Artikel 8.4 en 8.5 (Contributie). Leest u dus vóór ondertekening of verzending het Huishoudelijk Reglement goed door, en overtuigt u zich er van dat u de inhoud en strekking begrijpt, en ermee accoord gaat!

We hopen u snel te zien bij één van onze vele gezellige en interessante evenementen!

  • Laatste update op .
  • Hits: 5551

Bezoek de Luchtmacht Site!
Bezoek de Landmacht Site!
Bezoek de Marine Site!
Bezoek de Mareschausee Site!


DMCA.com Protection Status
Copyright ©CGPA Duitsland 2020. All rights reserved.

Logo Trustpilot

"Actief voor Postactieven!"

DMCA.com Protection Status
Copyright © CGPA Duitsland. All rights reserved.

 Logo Trustpilot
"Actief voor Postactieven!"