Lid worden?

cgpa logo newHieronder kunt u zich opgeven!

Het is weliswaar een uitgebreid formulier, maar de informatie is bijvoorbeeld noodzakelijk voor een goed verloop van onze activiteiten. Zo geeft uw mobiele telefoonnummer ons de mogelijkheid u bij 'last minute' wijzigingen van een evenement nog tijdig te kunnen inlichten. Zo kunnen in overeenstemming met onze doelstelling andere leden uw contactinformatie vinden, of u kunt zelf met andere leden in contact komen voor hulp, informatie of gewoon een leuk uitje!

Na controle van uw gegevens, en goedkeuring daarvan, ontvangt u verdere informatie van het secretariaat, waaronder (na ontvangst van uw contributie) een gebruikersnaam en wachtwoord voor het beschermde gedeelte van deze website. U ontvangt daarbij ook een verzoek tot bijdrage aan de Contributie, zie hiervoor het Huishoudelijk Reglement (HR), artikel 8.4 e.v.

Belangrijk!

Waarom wij al deze gegevens nodig hebben en hoe wij er mee om gaan staat in onze Privacy Policy - lees deze dus goed door alvorens u op te geven voor de CGPA Duitsland.

Met het aanvinken van de laatste twee vragen ('Ik en mijn evt. partner onderschrijven... etc.) geeft u aan zich accoord te verklaren met de repectievelijke inhoud daarvan! Zonder dit accoord kunt u het formulier niet verzenden en geen lid worden. Wij wijzen U in dit verband in het bijzonder (maar niet uitsluitend!) op Artikel 6 ('Rechten en Plichten van de leden') en Artikel 8.4 en 8.5 (Contributie). Leest u dus vóór ondertekening of verzending het Huishoudelijk Reglement goed door, en overtuigt u zich er van dat u de inhoud en strekking begrijpt, en ermee accoord gaat!

We hopen u snel te zien bij één van onze vele gezellige en interessante evenementen!

  • Laatste update op .
  • Hits: 2555

Bezoek de Luchtmacht Site!
Bezoek de Landmacht Site!
Bezoek de Marine Site!
Bezoek de Mareschausee Site!


DMCA.com Protection Status 
Copyright ©CGPA Duitsland 2020. All rights reserved.

Logo Trustpilot

"Actief voor Postactieven!"

DMCA.com Protection Status
Copyright © CGPA Duitsland. All rights reserved.

 Logo Trustpilot
"Actief voor Postactieven!"