Toegankelijkheid

Skip to main content

           Doelstelling

Overeenkomstig het gestelde in het CGPA Duitsland Huishoudelijk Reglement (HR)  is de doelstelling van het verband:

'Het  behartigen  van  de  belangen  van  de  leden  en  het  leggen  en  onderhouden  van  contacten  tussen de  leden  onderling binnen  Duitsland  in  het  algemeen ,  tussen  de  Contactgroep en   de   Nederlandse   Gemeenschap   die   behoort   tot   de   vliegbasis  Ramstein (Duitsland) en eventuele internationale overeenkomstige  groepen aldaar in  het  bijzonder . Voorts  het  ondersteunen  van  de  Nederlandse  militaire  organisatie in  Nederland  en  in  Duitsland,  in  het  bijzonder  de  regio  Ramstein.    Deze  samenwerking  kan, indien gewenst, vastgelegd worden in een convenant.'

 

Hoe trachten wij deze doelstelling te bereiken?

   Onder meer door:

  • Het (mede-)organiseren van bijeenkomsten en evenementen ten behoeve van haar leden en actief-dienenden;
  • Het onderling zowel als  extern aan hier geplaatst defensiepersoneel verlenen van steun en advies en uitwisseling van ervaringen met betrekking tot vestiging, leven en werken in Duitsland. Hierbij kan het Verband indien noodzakelijk externe hulp inroepen;
  • Het verlenen van "personeelszorg" aan de leden en door de leden onderling;
  • Het ondersteunen van en deelnemen aan informele activiteiten van de Nederlandse Gemeenschap op de vliegbasis Ramstein;
  • Het ondersteunen van en deelnemen aan formele activiteiten betrekking hebbend op de Nederlandse Gemeenschap op de vliegbasis Ramstein;
  • Het opbouwen en onderhouden van contacten met overeenkomstige internationale verbanden;
  • Het onderhouden van contacten met het Netherlands National Support Element (NL-NSE, voortaan ‘NSE’ te noemen) vliegbasis Ramstein, ten behoeve van het gebruik van faciliteiten en ondersteuning aan het Verband.