Toegankelijkheid

Skip to main content

Doelgroep

Overeenkomstig het gestelde in het hoofdstuk “LEDEN” in het  CGPA Duitsland Huishoudelijk Reglement (HR) staat het lidmaatschap open voor Nederlandse Postactieven en Veteranen, militair zowel als burger, hun partners, en partners van overleden postactieven. E.e.a. onafhankelijk van rang, stand of graad of Krijgsmachtdeel.

Voorwaarden

Om lid te kunnen zijn van de CGPA Duitsland dient men o.a. te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Nederlands postactief, veteraan, oorlogs- of dienstslachtoffer zijn;
  • Onderschrijven van het CGPA Duitsland Huishoudelijk Reglement (HR) en de Privacy Policy;
  • De financiële verplichtingen (zie HR) voldoen.