De Schoorsteenveger

 

Misschien is het u al opgevallen, in schoorsteenvegersland verandert er iets. Ogenschijnlijk bestaat de verandering erin, dat de schoorsteenvegerrekening wat hoger is dan gebruikelijk en dat een tot nu toe onbekend fomulier, het "Feuerstättenbescheid", per post is bezorgd of in persoon is uitgereikt. Ter bestrijding van de mogelijk hierdoor ontstane verwarring moge het volgende dienen.

 

Situatie tot eind dit jaar.

Op grond van een oude wet is Duitsland verdeeld in kleine stukjes en voor elk stukje is een door de overheid aangestelde schoorsteenveger verantwoordelijk. Deze door hun uitmonstering gemakkelijk herkenbare landgenoten moet u als huis- of schoorsteenvegerkachelbezitter toelaten om controles te verrichten en de schoorsteen te vegen. De schoorsteenveger valt onder een opperschoorsteenveger, de Bezirkschornsteinfegermeister. Elke schoorsteenveger kan het, als hij bekwaam veegt, tot opperschoorsteenveger brengen. Tot zover het heden.

 

Verandering.

De EU heeft Duitsland enige tijd geleden op de vingers getikt vanwege het rigide beleid ten aanzien van werkgelegenheid, onder meer op dit gebied. Dit heeft erin geresulteerd, dat u als huiseigenaar vanaf 2013 vrij bent, uw eigen schoorsteenveger te kiezen, althans voor zover deze

- vakkundig is opgeleid,

- woonachtig is in de EU of Zwitserland

- geregisteerd is bij het Bundesamt für Wirtschaft- und Ausführkontrolle (BaFa); deze lieden zijn te vinden op www.bafa.de

Indien u dus sterke voorkeur heeft voor een bepaalde schoorsteenveger uit Mannheim, Almeria, Gdansk of Lausanne, die aan bovenstaande eisen voldoet, is het vanaf volgend jaar dus een fluitje van een cent, deze in uw huis aan het werk te zetten.

We wonen echter in Duitsland, hetgeen betekent, dat er wat nieuwe regels in kracht treden.

 

Toekomstige situatie.

In plaats van de oorspronkelijke Bezirkschornsteinfegermeister komt er een per Bezirk een "Bevollmächtiger Bezirkschornsteinfeger". Deze functionaris, door mij hierna kortheidshalve BBS genoemd, wordt voor 7 jaar aangesteld, daarna moet hij opnieuw solliciteren.

Niet alle werkzaamhedenzijn aan de vrije markt gegeven. Sommige moeten nog steeds worden uitgevoerd door of namens de BBS. Dit zijn de zg "hoheitliche Aufgaben":

- afname (controle) van nieuwe vuurplaatsen en schoorstenen

- periodieke controle van bestaande kachels ("Feuerstattenschau") vanaf 1 jan 2013 elke 3,5 jaar

- "Ersatzvornahme": gedwongen uitvoering van schoorsteenvegerswerk, indien u zich niet houdt aan de voorgeschreven termijnen

- opstellen van het "Feuerstättenbescheid" (zie hieronder)

- "Kehrbezirkverwaltung"; ik neem aan dat dit het bijhouden van een lijstje met alle in het gebied voorgeschreven en uitgevoerde veeg- en controlewerkzaamheden betreft alsmede de gemeten waarden van de verwarmingsinrichtingen.

Het Feuerstättenbescheid, verplicht volgens het Schornsteinfegerhandwerkgesetz, is een A4, waarop alle kachels en toebehoren van een huis staan, met daarbij de wettelijk voorgeschreven werkzaamheden en in welke periode ze moeten worden uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld alleen maar staan, dan dat uw schoorsteen 1 x per jaar moet worden geveegd en wel steeds in de eerste of in de tweede helft van het jaar. Het kan echter ook ingewikkelder zijn, afhankelijk van de verwarmingsinrichting in het betreffende pand. Uw gekozen schoorsteenveger heeft dit papier nodig als leidraad voor zijn werk. Het document kost plm 10€ plus MWSt voor 1 kachel tot max 40€ plus MWSt en met dit bedrag is of wordt dit jaar uw rekening verhoogd. U kunt tegen (de inhoud van) het Bescheid protesteren ("Widerspruch erheben") en uw bezwaar kan uiteindelijk bij de rechter terecht komen, die de BBS tot een boete kan veroordelen. Vandaar die kosten: hiermee wordt vast een kapitaaltje opgebouwd om die eventuele boete te betalen. De huiseigenaar is verplicht, de werkzaamheden "fristgerecht und ordnungsgemäß" te laten uitvoeren, anders dreigt een "Ersatzvornahme" (zie boven).

Om te voorkomen, dat uw Andalusische schoorsteenveger er een potje van maakt moet deze, behalve werken volgens het Feuerstättenbescheid, na uitvoering van zijn werkzaamhedeb een "Formblatt" invullen, waarin omschreven staat, wat hij zoal heeft gedaan. Dit formulier moet u, binnen 14 dagen na afloop van de laatste termijn aan de BBS aanbieden, die al dan niet zijn goedkeuring hecht aan de door u gekozen wijze, van de nieuw verleende vrijheid gebruik te maken.

Het moge duidelijk zijn, de eenvoudigste oplossing is natuurlijk, de BBS als schoorsteenveger aan te wijzen. Deze zorgt doorgaans zelf voor het bijhouden van de termijnen en het naar zijn oordeel correct uitvoeren van de werkzaamheden. Daarmee zijn we weer terug bij af, wat bureaucratie rijker en een paar tientjes armer.

 

Met vriendelijke groet,
Roy Meijnderts
Secretaris TRIPS
  • Laatste update op .
  • Hits: 9998

Bezoek de Luchtmacht Site!
Bezoek de Landmacht Site!
Bezoek de Marine Site!
Bezoek de Mareschausee Site!


DMCA.com Protection Status
Copyright ©CGPA Duitsland 2020. All rights reserved.

Logo Trustpilot

"Actief voor Postactieven!"

DMCA.com Protection Status
Copyright © CGPA Duitsland. All rights reserved.

 Logo Trustpilot
"Actief voor Postactieven!"