Toegankelijkheid

Skip to main content

Activiteiten

Corona maatregelen m.b.t. CGPA Activiteiten

In verband met de Corona crisis heeft het bestuur besloten alleen de maandelijkse Stammtisch zo lang dat mogelijk is vast in te plannen.

Alle andere activiteiten worden per geval bezien, en kunnen aan last-minute veranderingen of zelfs afzegging onderhevig zijn. Wij trachten u met email en deze website steeds zo tijdig en goed mogelijk in te lichten!

Voor een overzicht gaat u naar het Jaarplan, waar bij ieder reeds gepland event is aangegeven wat er mee gaat gebeuren!