Toegankelijkheid

Skip to main content

      
   
  
    About Us

De Contact Groep Post Actieven(CGPA) afdeling Duitsland is officieel door de Koninklijke Luchtmacht erkend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

 

Logo van de CGPA Duitsland

Ontstaan

Het idee voor een dergelijke groep ontstond in 2004.

Personeel werkzaam bij de diverse NAVO organisaties en Nederlandse Support Unit op de Vliegbasis Ramstein (bij Kaiserslautern in Duitsland), dat zich na FLO of UKW permanent in de regio Ramstein wilde vestigen (dus: emigreren!) kon namelijk nergens ondersteuning of informatie krijgen m.b.t. tot hun nieuwe situatie.

Er werd gestreefd naar onderlinge en externe samenwerking, uitwisseling van informatie en ondersteuning van de actief-dienenden in de regio en daarbuiten. E.e.a. resulteerde in een formele oprichtingsvergadering welke plaats vond op 9 juni 2005 o.l.v. LtKol Vlieger KLu b.d. Dick Radstake.

Alhoewel een wens van de groep, werd de vereniging door de KLu aanvankelijk niet erkend als CGPA. Toch werd de term ‘Post Actief’ al wel ingevoerd en begon een lange periode van onderhandelingen en hard werk om de TRIPS erkend te krijgen door de Koninklijke Luchtmacht en samenwerking met United States Air Forces Europe (USAFE) – die op de Vliegbasis Ramstein immers de scepter zwaait- te effectueren.

Echter, de term 'Post Actief' bleek niets te betekenen voor USAFE,

Gekozen werd daarom voor 'The Region Ramstein Retirees International Personnel Society’ oftwel kortweg ‘TRIPS’.

Deze naam bleef nog lang hangen: pas op 17 oktober 2013 werd de TRIPS officieel door CLSK als CGPA erkend! Het nieuws haalde de Vliegende Hollander daar dit de eerste (en tot nu toe enige) CGPA in het buitenland is.

The Contact Groep Post Actieven (CGPA) is a Royal Netherlands Air Force (RNLAF) officially approved association - a bit like the UK RAF's RAFA - connecting and providing support for former employees of the RNLAF who worked for the RNLAF, but were based in Germany.


This website is aimed at exchanging information and organising activities for members, and is in the Dutch language.

The site will be showing RNLAF aircraft that our members have worked with and can identify with. We are also working at a kiosk, located at one page of the site, eventually showing all RNLAF aircraft operated since the 50's.

Artikel Vliegende Hollander
In één van de laatste nog op papier verschenen Vliegende Hollanders: 'TRIPS door de Luchtmacht erkend als CGPA'.

Het artikel in de 'Vliegende Hollander' 9-10 oktober 2013


Activiteiten

De CGPA organiseert een veelheid aan activiteiten, waaronder niet alleen een maandelijkse 'Stammtisch', maar ook Battle Field Tours, feestelijke diners (kerstmis, oud & nieuw), wandelingen, een jaarlijkse Puzzelrit, natuurlijk ook een Algemene Leden Vergadering en nog veel meer.

Het ledenaantal bedraagt momenteel 66 (stand 01 mei 2020).

Het lidmaatschap staat open voor militaire- en burger post-actieven en veteranen van alle krijgsmachtdelen.

Ontwikkeling van het TRIPS en CGPA Logo (alle ontwerpen: CGPA Lid Dhr. Appie Zwarts)

TRIPS Logo (origineel)
TRIPS Logo 2006-2013
Eerste Logo van de TRIPS
TRIPS Logo (15 jarig jubileum)
Logo CGPA (current)

2006-2013

2014-2018

2015
(Jubileum Jaar)

2019-heden